PEA-BODY RESİM KELİME TESTİ

3 – 17 yaş arası çocuklara uygulanır. Görsel algı ve kavram gelişimini ölçer. Bireylerin alıcı dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan gelişim testidir. Alıcı dil, dışarıdan gelen seslerin, tepkilerin anlaşılmasını ifade eder. İfade edici dil ise çocuğun kendini ifade etmek için verdiği tepkilerden oluşan bir ögedir.