D2 DİKKAT TESTİ

D2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, seçici dikkati ölçen bir testtir. Test 9-60 yaş aralığında bireylere uygulanır. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülür. Bireyin, öğrencinin psiko-motor hızını , Algıladığını harekete dönüştürme, kavrama hızını, Bilgiyi organize edip sunma hızını, İşlem hızını ve Motivasyonu ölçer.