Denver Gelişim Testi

0-6 yaş arası bütün çocuklarda uygulanan bir gelişim testidir. DENVER, kişisel-sosyal alan, ince motor, kaba motor, dil alanlarında çocuğun işlevlerindeki becerisi yaşıtları ile karşılaştırılır. METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ 5 yaş 6 ay – 6 yaş arası çocuklara uygulanır. METRPOLITAN, çocukların okula hazırlık düzeyini ölçer. GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ 2- 6 yaş arası çocuklarda uygulanır. Gelişim testidir. GESSEL, görsel motor ve algı gelişimi değerlendirilir.