Cümle Tamamlama Testi (Beier)

6-16 yaş arasına uygulanmaktadır. Test, yarım kalmış cümlelerden oluşmaktadır. Bireyin içsel yönünün ele alındığı projektif bir testtir.